Friday, May 15, 2009

Isang Maduming Usapan: Natae, Nagtae, Tumae

Kapuputok lamang mga 5 minuto ang nakalipas.

Nakatataeng usapan. Dahil may mga malalaking ekis ang isang kalendaryo sa amin, iisipin mo ano ang silbi nito. Sasabihin sa iyo "iyan ang palatandaan kung kailan pumunta ng banyo ang nanay mo para jumebs." Oh. Shushal, talagang sa isang libreng kalendaryo pa talaga ng isang restawran ang napiling gawing sulatan ng araw ng pagdudumi.

Nagkaroon kaming tatlo nina Yaya Belle, Nanay ko, at ako ng isang maduming usapan. Nagtatanong kasi nanay ko kung pumunta ba raw siya ng banyo kanina para jumebs.

Belle: Kailan ka ba huling natae?

Me: Nagtae hindi natae.

Mom: Natae. hindi nagtae. Ang nagtae, parang kang nagtatae. Hindi parang natae.

Me: Alam ko na. Dapat kasi 'kailan ka huling tumae'.

Mom: Tama.

Me: Kasi pag sinabi mong natae, parang hindi mo napigil ang pagtae. Tapos kapag nagtae, parang nagtatae ka talaga.

Mom: Tama. Dapat nga tumae.


MORAL: Alamin ang tamang duming lalabas sa bibig mo, kung hindi, parang mabaho at puro baho lamang ang lalabas diyan. Yeeek.

1 comment:

Mark Bautista said...

Natae - aksidenteng paglabas ng ebak dahil hindi mo napigil.
Nagtae - tiyan mo ang may sala at nagsusuka ng ebak.
Tumae - natural na gawain ng isang normal na tao.