Thursday, December 09, 2010

You gave me love for pain, now you're much more than a stranger.
I wanna give you love but all I have is rain.

Ang lahat ng ito ay walang saysay kung hindi rin lang ikaw ang dahilan.

No comments: