Wednesday, June 13, 2012

Barbie Almalbis - Constellations & Buntala

I love this. It's (an almost) direct translation. The English version and the Filipino version of Barbie Almalbis' songs. Although buntala means comet, the lyrics are very similar (the word comet's in the song "Constellations" anyway) in nature and meaning. Find the chorus and the complete lyrics below. Both are enthralling. You can even sing them in each other's music. Yes, that's how similar they are. :)

Buntala

Sagot sa panalangin kahit akala ko ako'y hindi sapat
Parang isang buntalang di ko inakalang dadaan sa paningin
Sa ilalim ng mga bituin sa langit paano kaya nagkakatagpo?
Kahit di maipinta ng isip kasama ka sa ilalim ng mga bituin

Constellations
You're all of which I wanted but I didn't think that I came up to par.
You came like a comet i could never have dreamed about this underneath a billion stars.
In all of these stars in constellations who would have thought i'd find you here.
It was beyond imagination but here we are under a billion stars.


Full lyrics (c/o Barbie's site) below. Do the translation. :)Buntala

Ikaw, naglalakad sa isang panaginip
Ikaw, nabighani sa tanglaw sa langit
Sagot sa panalangin kahit akala ko ako'y hindi sapat
Parang isang buntalang di ko inakalang dadaan sa paningin

Ikaw, inaalala ang kanyang sinabing kalimutan ang kahapon, ang lahat ay bago na muli.

Sagot sa panalangin kahit akala ko ako'y hindi sapat
Parang isang buntalang di ko inakalang dadaan sa paningin
Sa ilalim ng mga bituin sa langit paano kaya nagkakatagpo?
Kahit di maipinta ng isip
Kasama ka sa ilalim ng mga bituin

Ikaw, ang lihim na kaylapit sa'kin
At bawat araw kanyang pangako'y ating dadalhin
Sagot sa panalangin kahit akala ko ako'y hindi sapat
Parang isang buntalang di ko inakalang dadaan sa paningin
Sa ilalim ng mga bituin sa langit
Paano kaya nagkakatagpo?
Kahit di maipinta ng isip
Kasama ka sa ilalim ng mga bituin

Constellations

You, watching life go by in cartoon
You, raving about the size of the moon
You're all of which i wanted but i didn't think that I came up to par
You came like a comet I could never have dreamed about this underneath a billion stars

You, thinking about the words that he spoke to make all things new as we watch our fears turn into smoke

You're all of which I wanted but I didn't think that I came up to par
You came like a comet i could never have dreamed about this underneath a billion stars
In all of these stars in constellations who would have thought i'd find you here
It was beyond imagination, but here we are under a billion stars

You were the secret hidden right across me,
And everyday, we walk into the promise we received
You're all of which I wanted but I didn't think that I came up to par
You came like a comet I could never have dreamed about this underneath
a billion stars
In all of these stars in constellations who would have thought I'd find you here
It was beyond imagination, but here we are under a billion stars

No comments: