Thursday, January 03, 2013

Indak - Up Dharma Down

Ngunit ako ngayo'y naguguluhan.
Makikinig ba ako sa aking isip na dati pa namang magulo o iindak na lamang sa tibok ng puso mo?

At aasahan ko na lamang na hindi mo aapakan ang aking mga paa.

Ako'y litong-lito, tulungan niyo ako.
Di ko na alam kung sino pang aking pagbibigyan oh.

No comments: