Monday, October 05, 2015

Ngayong Oktubre

Ngayong Oktubre, mangilan-ngilan na ang mga naririnig at nababasa kong kuwento ng pag-iibigang nauuwi sa wala. Ilang taon ng pagsasama at mga ala-alang walang makapapantay, ang ipiniling isantabi na lamang. May naghahangad pa ng kadugtong, may ibang naghihintay pa sa tawag ng bukas. 

Nobyembre na ba? Magtitirik na ba tayo ng kandila para sa mga pusong ang kasalanan lang ay nagmahal nang sobra?

Hindi ko nais sumali. Hindi ko pinangarap makasama rito. Subalit kung sa pagpahinga ay may kapiling na pagluha, mas nanaisin ko ito kaysa mawala nalang ang lahat. 

Pangako. 
Babalik ako. Babalik tayo.